Beringen

GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING
ERVARING TER PLAATSE

De provincie Limburg (België) bouwt een ervaringscentrum rond mijnbouw uit in de vroegere en best bewaard gebleven steenkoolmijn van Beringen (BE): be-MINE PIT.

be-MINE PIT linkt persoonlijke verhalen van mijnwerkers aan de wereld van technologie en geïndustrialiseerde ontginning. Het is vooral de bedoeling de mijn in al haar aspecten te ervaren.

Een multimediale ondergrondse simulatie wordt een van de blikvangers tijdens de rondleiding. Toeristen die een mijn bezoeken, zijn altijd nieuwsgierig naar wat er zich onder de grond afspeelde. Dat willen ze ervaren zoals de mijnwerkers dat deden. Die brachten dagelijks heel wat uren onder de grond door. Zonder te kopiëren hoe het ooit was, voelen, zien en ruiken toeristen zelf de omstandigheden waarin de mijnwerkers iedere dag aan de slag moesten. De multimediale ondergrondse simulatie prikkelt de zintuigen van bezoekers en laat hen zelf ervaren hoe het leven in de ondergrond écht voelde. Uniek in de Euregio!

SPECIFIEKE TOERISTISCHE INFORMATIE OVER DE STAD/STREEK

Sta je trappelen om Limburg te bezoeken? Surf naar https://www.visitlimburg.be/nl  voor de meest recente informatie.

Meer weten over de reconversie van de vroegere steenkoolmijn in Beringen (BE)? Surf naar:

TIJDLIJN ERVARING TER PLAATSE

Het nieuwe ervaringscentrum rond mijnbouw, be-MINE PIT, opent wellicht de deuren in het najaar van 2022.

PRAKTISCHE info