Partners

MACCH

wie zijn we?

Het Maastricht Centre for Arts and Culture, Conservation and Heritage (MACCH) is een interdisciplinair onderzoekscentrum aan de universiteit van Maastricht. Het centrum onderzoekt hoe kunst en erfgoed in multiculturele samenlevingen worden toegeëigend, verrijkt, gepromoot en doorgegeven, ook via het gebruik van nieuwe technologieën (gericht op het verbeteren van de praktijken). Het MACCH is een samenwerkingsproject tussen de Faculteit Kunst en Sociale Wetenschappen, de Faculteit Rechten, de School voor Bedrijfskunde en Economie, de Faculteit Wetenschap en Engineering, het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) en de Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL).

Onze expertise

Het MACCH verenigt vakkennis rond economie, wetgeving, kunst, geschiedenis, filosofie, sociologie en praktijkgerichte ervaring binnen een context van kunst en erfgoed als antwoord op de steeds complexere uitdagingen inzake kunst en erfgoed van vandaag. Het MACCH onderkent de uitdagingen die voortvloeien uit de betrokkenheid van een groeiend aantal erfgoedactoren die zowel lokaal als wereldwijd actief zijn. De inzichten van experts en de vakkennis evolueren voortdurend. Er is nood aan innovatieve benaderingen van wisselende doelgroepen. Kunst en erfgoed moeten via het gebruik van mediale technologie extra worden belicht.

ONZE BIJDRAGE AAN HET PROJECT

Binnen Terra Mosana is het MACCH verantwoordelijk voor het Werkpakket rond duurzaamheid. De onderzoekers van de Faculteit Kunst en Sociale Wetenschappen en de Faculteit Rechten aan de universiteit van Maastricht die het MACCH samenbrengt, bestuderen de taalontwikkeling binnen de Euregio en het juridisch kader voor grensoverschrijdende samenwerking inzake digitaal erfgoed. Met hun expertise dragen ze bij tot verantwoorde burgerparticipatie bij het creëren van digitale verhalen. In samenwerking met ITEM worden de mogelijkheden voor een Euregionale cultuurkaart bestudeerd. 

Het MACCH organiseert ook de afsluitende conferentie die in maart 2021 in Maastricht zal plaatsvinden.